PRIVACY POLICY

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Glam Identity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens in onze administratie vastgelegd. Persoons- en contactgegevens (naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres) worden vastgelegd ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en voor contactmogelijkheden over afspraken en de te verrichten behandelingen. Behandelhistorie en gegevens van medische aard worden vastgelegd ter afstemming van de behandeling in verband met contra-indicaties. Er worden foto’s van het behandelgebied gemaakt voor en na de behandeling in verband met kwaliteitscontrole en garantiebepalingen. Voor gebruik van foto’s als voorbeeldmateriaal of marketingdoeleinden wordt apart toestemming gevraagd.

OPSLAG EN TOEGANKELIJKHEID DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de basisadministratie en in het back-upsysteem, alles in eigen beheer. De gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers en administratie van de Glam Identity, met allen is contractueel vastgelegd zich te houden aan het privacy beleid. Glam Identity verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens en behandel- en verkoophistorie worden gedurende de gehele behandelperiode bewaard tot uiterlijk twee jaar na de laatste behandeling. Daarna worden ze anoniem gemaakt (personalia worden verwijderd) en volgens fiscale richtlijnen nog vijf jaar bewaard.

GEGEVENS INZIEN, BEWAREN EN VERWIJDEREN

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Glam Identity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar thebrowlab@outlook.nl

COOKIES

Glam Identity gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

BEVEILGING PERSOONSGEGEVENS

Glam Identity neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.