PRIVACY POLICY

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Glam Identity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens in onze administratie vastgelegd. Persoons- en contactgegevens (naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres) worden vastgelegd ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en voor contactmogelijkheden over afspraken en de te verrichten behandelingen. Behandelhistorie en gegevens van medische aard worden vastgelegd ter afstemming van de behandeling in verband met contra-indicaties. Er worden foto’s van het behandelgebied gemaakt voor en na de behandeling in verband met kwaliteitscontrole en garantiebepalingen. Voor gebruik van foto’s als voorbeeldmateriaal of marketingdoeleinden wordt apart toestemming gevraagd.

OPSLAG EN TOEGANKELIJKHEID DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de basisadministratie en in het back-upsysteem, alles in eigen beheer. De gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers en administratie van de Glam Identity, met allen is contractueel vastgelegd zich te houden aan het privacy beleid. Glam Identity verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens en behandel- en verkoophistorie worden gedurende de gehele behandelperiode bewaard tot uiterlijk twee jaar na de laatste behandeling. Daarna worden ze anoniem gemaakt (personalia worden verwijderd) en volgens fiscale richtlijnen nog vijf jaar bewaard.

GEGEVENS INZIEN, BEWAREN EN VERWIJDEREN

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Glam Identity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar thebrowlab@outlook.nl

COOKIES

Glam Identity gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

BEVEILGING PERSOONSGEGEVENS

Glam Identity neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

BOEKINGSVOORWAARDEN

Aanbetaling
Voor het boeken van behandelingen dient een aanbetaling te worden voldaan. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs. Het resterende bedrag betaal je in de salon. Met de aanbetaling ben je verzekerd van een tijdslot bij Glam en reserveer je de exclusieve tijd en aandacht van onze specialisten. Je geeft ons hiermee tevens het vertrouwen dat je een overtuigde beslissing hebt genomen om een behandeling te ondergaan. Mocht de behandeling niet doorgaan op eigen initiatief of door een beslissing in overleg met Glam, retouren wij geen aanbetaling.
Dit omdat wij de geboekte tijd niet meer het laatste moment kunnen vullen met andere behandelingen.

Afspraak wijzigen/annuleren

Wijzigen
Je kunt eenmalig je afspraak wijzigen zonder dat je een nieuwe aanbetaling hoeft te doen, mits deze wijziging minimaal 48 uur voor je afspraak aan ons wordt gecommuniceerd. Wanneer je voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen, dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.

Annuleren
Afspraken kun je kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van de behandeling, LET OP: aanbetalingen voor de Permanente make-up vallen hier buiten dit is in vorm van een tegoedbon. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

Bij permanente make-up behandelingen: Zwangerschap
In geval van zwangerschap na de 1e behandeling, dient de touch-up behandeling binnen 10 weken te worden geannuleerd. Deze kan niet worden ingehaald na de zwangerschap en evt. borstvoedingsperiode. Omdat het pigment na deze periode teveel is vervaagd, geldt het tarief van een nieuwe behandeling.

Bij permanente make-up behandelingen: Verplaatsen 1e touch-up sessie
Na een powder brow behandeling wordt in de salon de 1e touch-up sessie ingepland. Deze behandeling dient binnen 5-10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden omdat dit tijdsbestek optimaal is voor het bijwerken en versterken van de Powder Brow behandeling. Het is belangrijk op te merken dat wanneer de 1e touch-up sessie ná 10 weken wordt uitgevoerd, de mogelijkheid bestaat dat het pigment al te veel is vervaagd of dat de genezing van de eerste sessie te ver is gevorderd. Dit zorgt ervoor dat het herstelwerk intensiever is en meer tijd en inspanning vereist om het gewenste resultaat te bereiken. Na 10 weken vervalt de mogelijk tot de 1e touch-up sessie en dien je een ‘Touch-up Binnen 1 jaar’ te boeken.